Zorganizowaną kolumną pojazdów

Zorganizowaną kolumną pojazdów nazywamy taką grupę pojazdów, która jest pod kierownictwem jednego kierowcy – osoby odpowiedzialnej za ruch i porządek reszty pojazdów w kolumnie.

Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie jest ściśle określona:

Jazda w kolumnie nie jest równoznaczna z utrata obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego.