Pomoc - Testy na prawo jazdy ZdamyTo

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się ze zdjęć i filmów oraz pytań do nich. Zadaniem egzaminu jest zaprezentowanie realnych sytuacji drogowych i dodanie do nich zadań do rozwiązania w formie testu jednokrotnego wyboru. To oznacza, że prawidłowa jest tylko jedna z zaproponowanych odpowiedzi.

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań:

Poszczególne pytania posiadają wartość punktową uzależnioną od ich stopnia trudności.

Część podstawowa zawiera:

Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:

Ile czasu mam na udzielenie odpowiedzi?

Część podstawowa: 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi,

Część specjalistyczna: 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.

Nieudzielenie odpowiedzi w wymaganym czasie lub udzielenie błędnej odpowiedzi, skutkuje nieotrzymaniem punktów za dane pytanie. Twoim zadaniem jest zdobycie co najmniej 68 z 74 możliwych do uzyskania punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi.