Aplikacja mobilna - Kody serwisowe aplikacji ZdamyTo na Android

Kody serwisowe

Pobieranie multimediów

Kod serwisowy Opis działania

1102200

Wymuszenie akcji pobierania bazy multimediów.

Aby pobieranie rozpoczęło się:

  • baza nie mogła być pobrana wcześniej, lub
  • ustawiono ERROR dot. pobierania na TRUE (także kodem),
  • ustawiono COMPLETED dot. pobierania na FALSE (także kodem).

1103300

Ustawienie ERROR na FALSE dla pobierania bazy multimediów.

1103301

Ustawienie ERROR na TRUE dla pobierania bazy multimediów.

1104400

Ustawienie COMPLETED na FALSE dla pobierania bazy multimediów.

1104401

Ustawienie COMPLETED na TRUE dla pobierania bazy multimediów.

1105511

Usunięcie znacznika DOWNLOADED dla jednego (losowego) pliku.

1105599

Usunięcie znacznika DOWNLOADED dla wszystkich plików.

1106611

Usunięcie znacznika UNZIPPED dla jednego (losowego) pliku.

1106699

Usunięcie znacznika UNZIPPED dla wszystkich plików.

1107070

Pokazuje dane meta dot. pobranych plików.

1108080

Pokazuje dane meta dot. rozpakowanych plików.

1109191

Usuwa wszystkie pobrane pliki (dot. dodatkowo pobranych plików).

1108544

Tryb zgodności - zmiana ekranu startowego == FALSE.

1108655

Tryb zgodności - zmiana ekranu startowego == TRUE.

Baza danych

Kod serwisowy Opis działania

2001122

Przywraca bazę danych. Wszystkie wyniki zostaną usunięte.

2201005*

Usuwa postępy dot.pytań wybranego działu (ID działu znajduje się po znaku ".", przykład dot. działu o ID 1005).

Aplikacja

Kod serwisowy Opis działania

3301005

Usuwa pozycje i zapisane odpowiedzi w trybie NAUKA dla działu o zadanym ID (tu 1005).

3409999

Usuwa pozycje i zapisane odpowiedzi w trybie NAUKA dla wszystkich działów.

3503600

Przywraca domyślne ustawienia aplikacji.

3623002

Czyści UUID.

Inne

Kod serwisowy Opis działania

8001000

Wymuszenie odświeżenia dostępów w GP oraz ZT.

8771002

Wyświetla zsumowane dane o przydzielonych dostępach.

8810002

Próba konsumpcji produktów jednorazowych i aktywacji ewentualnych produktów jednorazowych (typu dostęp).
Zalecane zalogowanie - w przypadku braku zalogowania ewentualne monety związane z zakupem nie zostaną doliczone.

8812122

Konsumuje wszystkie zakupy z Google Play.
Opcja ta powoduje, iż każdy zakupiony z Google Play produkt jest konsumowany i nie wykonuje żadnych aktywacji.
Uwaga: jeśli zakupiony został produkt typu dostęp do całości treści zakup ten przestanie być prawidłowy.

8834000

Ustaw 10 uruchomień i ostatnie uruchomienie na timestamp 10, rated = false, dontshowagain = false

8889999

Odblokowanie dostępu do użycia kodów serwisowych.