FAQ - przed - kursem

1. Gdzie wyrobię PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) wyrobisz w wydziale komunikacji, właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania PKK?

Aby założyć profil PKK i uzyskać jego numer musisz przedłożyć:
Wniosek o wydanie prawa jazdy – otrzymasz go w wydziale komunikacji lub szkole nauki jazdy podczas zapisywania się na kurs.
Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – wymagana jest wizyta u lekarza uprawnionego do badań kierowców.
jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia – czytaj więcej o wymaganiach dla zdjęcia do prawa jazdy.
Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach będzie konieczne przedstawienie innych dokumentów jak:
kserokopia posiadanego już prawa jazdy – jeżeli uprawnienia do kierowania już posiadasz.
zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem jeśli masz mniej niż 18 lat. Druk takiej zgodny możesz pobrać z naszej strony intranetowej lub otrzymasz w biurze naszej szkoły jazdy.


3. Czy PKK można uzyskać przez internet?

Tak. Taką możliwość daje platforma ePUAP.


4. Do czego potrzebny jest numer PKK?

Bez numeru PKK nie ma mowy o zapisaniu się ani na kurs nauki jazdy ani na egzamin państwowy na prawo jazdy. PKK to unikalny numer przypisany każdemu kandydatowi na kierowcę, dzięki któremu systemy nauki jazdy, a w dalszej kolejności i system WORD zidentyfikuje Cię.


5. Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się na kurs nauki jazdy?

Zapisując się na kurs nauki jazdy musisz przedłożyć:
-numer PKK – czytaj: „Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania PKK?”
-zgodę rodzica/opiekuna – jeśli jest wymagana.


6. Czy na kurs nauki jazdy kat. B mogę zapisać się mając 17 lat?

Tak, są jednak pewne warunki do spełnienia. Zgodnie z art. 8. 1. ustawy o kierujących pojazdami wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Jeśli jesteś uczniem uczestniczącym w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, wówczas o prawo jazdy możesz ubiegać się nawet 12 miesięcy wcześniej.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.


7. Jaka kara grozi za jazdę bez prawa jazdy?

W praktyce takiemu kierującemu grożą dwa rodzaje kary.
Za kierowanie pojazdem bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów mandat w wysokości 50 zł za brak każdego z wymaganych prawem dokumentów, nie więcej niż 250 zł.
Za kierowanie pojazdem bez posiadania do tego uprawnień w ogóle – mandat 500 zł, lub za kierowanie pojazdem w przypadku braku uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu 300 zł (np prowadzisz samochód ciężarowy posiadając uprawnienia kat. B. Tutaj jednak należy liczyć się z tym, że Twoja sprawa trafi do sądu, a ten może ukarać Cię grzywną w wysokości do 5 tyś zł.

8. Czy badanie lekarskie wykonam u lekarza rodzinnego?

Tak ,o ile Twój lekarz posiada odpowiednie uprawnienia do badania kandydatów na kierowców. Nie każdy lekarz jest uprawniony do wykonywania takich badań.

9. Jakie są wymagania dla zdjęcia do prawa jazdy?

Nie każde zdjęcie nadaje się prawa jazdy.
Zdjęcie powinno być:
a) kolorowe,
b) aktualne – wykonaj je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
c) ostre (bez widocznych pikseli) i posiadać naturalny kontrast,
d) wykonane na jednolitym jasnym tle,
e) w wymiarach: 35×45 mm.

Zdjęcie powinno przedstawiać:
a) całą głowę,
b) wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
c) naturalny kolor skóry,
d) wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.

Więcej o zdjęciu do prawa jazdy poczytasz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy"

10. Jakie wydatki trzeba ponieść w ramach zdobywania uprawnień do kierowania?

Kurs nauki jazdy to nie jedyny wydatek jaki musisz ponieść. Przed kursem zapłacić musisz za wykonanie zdjęcia do prawa jazdy oraz odbycie orzeczenia lekarskiego. Większość szkół nauki jazdy materiały dydaktyczne udostępnia za darmo (to znaczy nie zupełnie za darmo, bo ich koszt wliczony jest w cenę kursu), ale też liczyć się trzeba będzie z dokupieniem testów na prawo jazdy. W trakcie trwania kursu może okazać się, że zagwarantowana w jego ramach minimalna ilość 30 godzin zajęć praktycznych może okazać się niewystarczająca i zajdzie konieczność dokupienia jazd dodatkowych. Ich cena uzależniona jest od szkoły nauki jazdy. Zapłacić też musisz za egzaminy państwowe, a wnoszenie tej opłaty często wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej. Po zdanym egzaminie ponosisz ostatnią opłatę – za wydanie prawa jazdy i dokonanie wpisu do ewidencji. W ten sposób stajesz się kierowcą ;)