FAQ - po egzaminie - zasady

1. Czy arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu na prawo jazdy daje mi możliwość samodzielnej jazdy?

Nie. Arkusz egzaminacyjny nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania.

2. Jak sprawdzić, czy moje prawo jazdy jest do odbioru?

Sprawdzisz to na tej stronie: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html


3. Jak długo trzeba czekać na prawo jazdy?

Okres oczekiwania bywa różny – od tygodnia do nawet trzech tygodni.


4. Ile kosztuje wydanie prawa jazdy?

Wydanie prawa jazdy wiąże się z poniesieniem opłaty 100 zł + 0,50 zł za wpis do ewidencji.


5. Czy prawo jazdy muszę odebrać osobiście?

Prawo jazdy możesz odebrać osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Przed osobistym odbiorem najlepiej jest upewnić telefonicznie lub na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.


6. Gdzie odbiorę prawo jazdy?

Prawo jazdy odbierzesz w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca Twojego zameldowania.


7. Co dalej po zdanym egzaminie?

Najwcześniej drugi dzień po zdaniu egzaminu państwowego udaj się do wydziału komunikacji celem wniesienia opłaty za wydanie dokumentu.


8. Czy w wydziale komunikacji muszę przedstawić arkusz przebiegu egzaminu?

Nie, ponieważ informacja o wyniku Twojego egzaminu przekazywana jest w komunikacji pomiędzy ośrodkiem egzaminowania a wydziałem komunikacji.


9. Czy prawo jazdy może być przesłane pocztą?

Tak, o ile zaznaczysz to we wniosku o wydanie prawa jazdy.


10. Czy za prawo jazdy mogę zapłacić przelewem przez internet?

W części urzędów taka usługa jest możliwa. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: https://info-car.pl/infocar/artykuly/za-dokumenty-zaplac-online.html


11. Co jaka kara grozi za jazdę bez prawa jazdy?

W praktyce kierującemu grożą dwa rodzaje kary:
Za kierowanie pojazdem bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów mandat w wysokości 50 zł za brak każdego z wymaganych prawem dokumentów, nie więcej niż 250 zł.
Za kierowanie pojazdem bez posiadania do tego uprawnień w ogóle – mandat 500 zł, lub za kierowanie pojazdem w przypadku braku uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu 300 zł (np prowadzisz samochód ciężarowy posiadając uprawnienia kat. B. Tutaj jednak należy liczyć się z tym, że Twoja sprawa trafi do sądu, a ten może ukarać Cię grzywną w wysokości do 5 tyś zł.
Mandat to nie wszystko. Prowadząc pojazd bez uprawnień narażasz się na dodatkowy koszt odholowania pojazdu na policyjny parking. Oczywiście możesz tego uniknąć jeśli podróżuje z Tobą osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia"