FAQ - kurs - zasady

1. Jak długo ważny jest kurs nauki jazdy?

Jeśli kurs nauki jazdy ukończyłeś po 1 lipca 1998 to jest on ważny bezterminowo. Data ta wiąże się z tym, że w tym okresie zmianie uległy przepisy i właśnie od tej daty kursy ważne są bezterminowo. Nie jest ważne, czy do egzaminu przystępowałeś, czy też nie. Liczy się data ukończenia kursu nauki jazdy.

2. Czy wykłady są obowiązkowe?

Są dwie drogi.
Pierwsza:
- do egzaminu teoretycznego przygotowujesz się samodzielnie, do tego doskonałą pomocą jest ekurs zdamyto z animacjami oraz podręczniki i testy na prawo jazdy [zalinkować]
-zdajesz egzamin państwowy z teorii
-odbywasz szkolenie z pierwszej pomocy w OSK
-odbywasz szkolenie praktyczne w OSK, a do egzaminu
-zdajesz praktyczą część egzaminu państwowego
Druga
-uczęszczasz na pełny kurs w OSK (zajęcia teoretyczne + pierwsza pomoc + zajęcia praktyczne)
-przystępujesz do egzaminu teoretycznego i praktycznego w ośrodku ruchu drogowego.


3. Czy można przenieść się do innej nauki jazdy?

Naukę jazdy możesz zmienić w dowolnym punkcie szkolenia.


4. Czy nauka jazdy może wyznaczać kary za niestawienie się na zajęcia praktyczne?

Może, jeśli takie kary zawarte są w umowie. Niezależnie od zapisów umowy niemożność stawienia się na jazdy należy wcześniej zgłosić. Pamiętaj, że nauki jazdy ustalają grafiki jazd na wiele dni czy nawet tygodni wcześniej, więc twoje niestawienie się na zajęcia dezorganizuje szkole pracę.


5. Czy mogę wybrać instruktora prowadzącego moje zajęcia?

Szkoła nauki jazdy to przede wszystkim instruktorzy a nie marka. W części szkół jednak nie ma możliwości wyboru instruktora lub jest to bardzo utrudnione. Z całą pewnością szkolenie prowadzone przez jednego instruktora daje lepsze efekty niż prowadzone przez wielu instruktorów.
Szkoły nauki jazdy prowadzą różną politykę w tym zakresie. Jeśli OSK nie daje Ci możliwości jazdy z jednym / wybranym instruktorem, warto pomyśleć o wyborze innej nauki jazdy.


6. Czy egzamin wewnętrzny jest obowiązkowy?

Tak. Egzaminy wewnętrzne – teoretyczne jak i praktyczne – to obowiązkowy element szkolenia, za który płacisz. Co istotne, wewnętrzny egzamin praktyczny powinien odbywać się PO wyjeżdżeniu ostatniej godziny szkoleniowej a nie w trakcie szkolenia. Cena kursu nauki jazdy musi obejmować zatem przynajmniej szkolenie teoretyczne, szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie praktyczne oraz egzaminy wewnętrzne.


7. Czy egzamin wewnętrzny jest płatny?

Nie. Szkoła nauki jazdy nie może pobierać dodatkowych opłat za przeprowadzanie egzaminów wewnętrznych.


8. Jak długo trwa kurs nauki jazdy?

Kurs nauki jazdy to:
-przynajmniej 30 h zajęć teoretycznych – w tym szkolenie z pierwszej pomocy (1h szkolenia to 45 minut zegarowych)
-przynajmniej 30 h zajęć praktycznych (1h szkolenia praktycznego to 60 min zegarowych).
Ilość godzin szkoleniowych ustalana jest jednak indywidualnie. Jeśli zatem w trakcie szkolenia instruktor uzna za zasadne zwiększenie ilości godzin szkolenia, to może, a właściwie powinien to zrobić. 


9. Jak wybrać dobrą naukę jazdy?

Przede wszystkim nie kieruj się niską ceną kursu. Tani kurs rzadko da się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami prawa i właściwymi standardami – o ile taki kurs w ogóle da się prawidłowo przeprowadzić.
Sceptycznie podchodź do opinii wyrażanych w porównywarkach – takie opinie bardzo łatwo jest moderować.
Szukaj opinii o instruktorach / instruktorze, a nie opinii o szkole nauki jazdy.
Wysoka zdawalność nauki jazdy wcale nie musi odzwierciedlać poziomu szkolenia. Nie wszystkie szkoły nauki jazdy uwzględniane są w rankingach zdawalności.
Dla części kursantów ważnym kryterium przy wyborze OSK jest możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy jego pojazdem.


10. Czy jazdy dodatkowe muszę kupować w szkole, w której realizowany był kurs nauki jazdy?

Nie. Jazdy dodatkowe możesz kupować w dowolnej nauce jazdy, czasem jest to wręcz wskazane.


11. Czy instruktor może nie dopuścić mnie do egzaminu państwowego?

Tak. Jeśli Twój instruktor uzna, że nie jesteś jeszcze gotowy/a do egzaminu państwowego ma do tego prawo a wręcz obowiązek. 30 godzin jazd/wykładów to jedynie minimum szkoleniowe. 


12. Czy za kurs nauki jazdy można zapłacić w ratach?

To zależy od polityki szkoły nauki jazdy. Najczęściej jest taka możliwość.


13. Czy mogę być zwolniony z zajęć pierwszej pomocy realizowanych w ramach kursu nauki jady?

Nie ma takiej możliwości.


14. Kiedy kurs nauki jazdy trzeba powtórzyć?

Jeśli kurs nauki jazdy ukończyłeś/aś przed 2 lipca 1998, a nie zdobyłeś/aś jeszcze uprawnień, wówczas kurs nauki jazdy musi być powtórzony w całości.


15. Jak wygląda i na czym polega egzamin wewnętrzny?

Egzamin wewnętrzny ma sprawdzić Twoją wiedzę i umiejętności przed egzaminem państwowym. Dodatkowym jego zadaniem jest z zapoznanie Cię z zasadami tego egzaminu.
Teoretyczny egzamin wewnętrzny powinien być przeprowadzany z wykorzystaniem tej samej puli egzaminacyjnej jaka wykorzystywana jest w ośrodku ruchu drogowego. Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia muszą być zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego
Praktyczny egzamin wewnętrzny przeprowadza się na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą szkoloną popełnione przez nią błędy.

16. Kiedy zdaje się teoretyczny egzamin wewnętrzny?

Tę część egzaminu wewnętrznego zdajesz po zakończeniu zajęć teoretycznych ale przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

17. Kiedy zdaje się praktyczny egzamin wewnętrzny?

Tę część egzaminu wewnętrznego zdajesz po zakończeniu zajęć praktycznych, czyli po wyjeżdżeniu minimum 30 godzin. Jeśli instruktor uzna, że twoje przygotowanie jest niewystarczające do zdania egzaminu wewnętrznego, a w konsekwencji egzaminu państwowego, wówczas szkolenie jest kontynuowane.


18. Czy warto wykupować jazdy na placu WORD?

Ośrodku ruchu drogowego (w przeważającej większości, jeśli nie wszystkie) udostępniają swoje place manewrowe szkołom nauki jazdy. Część szkół nauki jazdy (większość z nich, ale nie wszystkie) z takiej opcji korzystają zabierając swoich kursantów na jazdy szkoleniowe odbywające się właśnie tam. Wprawdzie nauka jazdy powinna dysponować placem manewrowym takim samym, jaki występuje w Ośrodku, jednak praktyka pokazuje, że place manewrowe mogą delikatnie się od siebie różnić (np. łuk poprowadzony na spadku terenu). Warto też skorzystać z „prawdziwej górki”.


19. Czy podczas  kursu nauki jazdy wyjeżdża się poza obszar zabudowany?

Tak. Dodatkowo ilość godzin jazdy drogami o podwyższonej prędkości wynosi: a) 3 godziny jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h dla kategorii A1, A2, A lub B1 b) 4 godziny jazdy poza obszarem zabudowanym w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h, dla kategorii B, B+E, C1, C, C1+E, D1+E lub T c) co najmniej 10 godzin jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h, dla kategorii D1, C+E oraz D+E d) 20 godzin jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h dla kategorii D.
Zajęcia takie prowadzi się łącznie na odcinku nie krótszym niż 50 km (za wyjątkiem kat T).

20. Ile kilometrów trzeba pokonać podczas jednej jazdy?

1 godzina jazdy to 60 minut. Jedna jaz”jazda” dna „jazda” to najczęściej 2 godziny. Przepisy nie przewidują limitu kilometrów, które należy przebyć w czasie jednej „jazdy”, za wyjątkiem szkolenia odbywającego się na drodze o podwyższonej prędkości, gdzie zajęcia teoretyczne muszą być prowadzone na odcinku przynajmniej 50 km. Czytaj „Czy podczas kursu nauki jazdy wyjeżdża się poza obszar zabudowany?


21. Czy mogę pozostawić kilka godzin jazd przed egzaminem?

Nie. Do egzaminu państwowego możesz przystąpić po ukończonym pełnym szkoleniu w nauce jazdy. Czytaj: „Kiedy mogę przystąpić do egzaminu teoretycznego?” w dziale Egzamin