Pokonywanie zakrętów i jazda po łuku

Podczas pokonywania zakrętów każdy kierowca poczuje na sobie działanie siły odśrodkowej. Jej wielkość ( czyli to w jakim stopniu ją odczuje ) jest zależna od: prędkości z jaką porusza się auto,  jego ciężaru oraz wielkości promienia zakrętu.

Kierowca może wpłynąć na wielkość siły odśrodkowej tylko za pomocą dostosowania prędkości. Trzeba mieć świadomość iż siła odśrodkowa znacznie rośnie przy zwiększaniu prędkości. Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość na tym samym zakręcie – siła odśrodkowa wzrośnie aż cztery razy. 

Jeżeli siła odśrodkowa będzie większa niż siła przyczepności – grozi nam poślizg. Najczęściej w poślizg wpadają koła na jednej osi. 

Chcąc bezpiecznie wejść w zakręt – zmniejszmy prędkość – szczególnie uważamy gdy zakręt jest ostry, a poruszamy się ciężkim pojazdem. 

Najbardziej prawidłowy, ograniczający niebezpieczeństwo sposób pokonania zakrętu można podzielić na 3 fazy: 

Podkreślmy – pokonując zakręt ( już podczas jazdy po łuku ) nie należy: