Jazda w ruchu miejskim - przebieg egzaminu

Po przejściu z sukcesem przez zadania na placu manewrowym rozpoczniesz jazdę po mieście. Będzie ona trwać minimum 25 minut. W jej trakcie egzaminator porusza się za Tobą samochodem osobowym. Kontakt zaś następuje drogą radiową. Ograniczoność czasu powoduje, że z dużym prawdopodobieństwem nie oddalisz się zbytnio od WORD.

Zadania w ruchu miejskim:

W skład egzaminu praktycznego wchodzi też hamowanie, które w zależności od ośrodka może być realizowane na placu manewrowym lub w mieście. Zdający musi wykonać hamowanie z prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu oraz hamowanie awaryjne przy użyciu przedniego i tylnego hamulca.

W trakcie egzaminu wydawane są polecenia dotyczące zmiany kierunku jazdy lub wykonania przewidzianych instrukcją dodatkowych zadań. Polecenia wydawane powinny być z wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne i prawidłowe wykonanie zadań i nie mogą być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego oraz nie mogą stwarzać możliwości zagrożenia.

W przypadku popełnienia przez zdającego błędu, egzaminator powiadomi o tym mówiąc: "błąd" lub "to zadanie zostało wykonane nieprawidłowo". Gdy zdający to samo zadanie wykona nieprawidłowo - egzaminator powiadomi go iż wynik egzaminu jest negatywny (egzamin nie będzie jednak przerwany).

Przerwanie egzaminu następuje w chwili bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.