Egzamin praktyczny kategorii motocyklowych

Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z egzaminu na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Część pierwsza egzaminu na prawo jazdy kat. „AM, A1, A2 i A” realizowana jest na placu manewrowym WORD. Po zakończonym egzaminie na placu manewrowym osoby, które go zdały, kolejno przystępują do drugiej części egzaminu w ruchu drogowym.

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2,lub A jest zapewnienie sobie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci: 

Jakie zadania na placu?

Dodatkowo na placu manewrowym muszą być wykonywane zadania:

Części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Czyli w szczególności:

  1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
  2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
  3. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa wyżej;

Egzamin praktyczny w ruch drogowym w przypadku kategorii AM prawa jazdy odbywa się po wyznaczonych trasach. W przypadku kategorii A1, A2,A prawa jazdy wyznaczonych tras już nie ma.

Sczegóły jazdy egzaminacyjnej w ruchu miejskim - zobacz "Dla Motocyklistów - Jazda w ruchu miejskim".