Prawidłowe zatrzymanie i postój

Jeżeli unieruchomisz pojazd ze względu na warunki drogowe lub przepisy będzie to zatrzymanie pojazdu. Zatrzymaniem pojazdu jest również jego unieruchomienie nie wynikające z powyższych przyczyn, ale trwające nie dłużej niż jedną minutę. 

Postojem za to nazywamy sytuację kiedy auto zostaje unieruchomione nie ze względu na przepisy czy warunki drogowe na dłużej niż 1 minutę.
Zatrzymaniem auta nie wynikającym z przepisów ruchu czy też warunków drogowych może być np. wysadzenie pasażera czy też jego zabranie.

Jeżeli zatrzymasz się przed znakiem Stop, przed czerwonym światłem, w celu ustąpienia pierwszeństwa – jest to zatrzymanie wynikające z przepisów ruchu drogowego.
Pamiętaj, że zatrzymanie i postój pojazdu jest dozwolone w miejscach i w takich warunkach, gdzie nie spowoduje zagrożenia, niebezpieczeństwa czy utrudnień dla innych kierowców, a także wtedy gdy zatrzymany pojazd jest dostatecznie widoczny z bezpiecznej odległości.

Jeżeli zatrzymujesz się na jezdni musisz ustawić auto blisko jej krawędzi, równolegle do niej.
W celu postoju poza strefą zabudowaną należy postawić auto, jeżeli tylko to możliwe, poza jezdnią.

Nie wolno zatrzymywać się ( zakazy dotyczą zatrzymania dla potrzeb osób korzystających z pojazdu np. wysadzenia pasażera ): 

Postój jest niedozwolony ( zatrzymanie – np. żeby zabrać pasażera jest dozwolone): 

Zatrzymanie i postój na chodniku – kołami jednego boku czy też przedniej osi - aut o masie max. 2,5 t jest dozwolone jeżeli:

Całe samochody osobowe, motocykle, motorower i rowery mogą być zatrzymane i postawione na chodniku przy krawędzi jezdni – tylko pod warunkiem gdy dla pieszych pozostanie min. 1,5 m i możliwość swobodnego poruszania się.

Inne pojazdy, o masie do 2,5 t mogą parkować w całości na chodniku tylko w odpowiednio oznakowanych miejscach. Jest to dobrze znany znak „Parking”, a także często schemat przedstawiający sposób parkowania np. parkowanie równoległe.

Pojazd może zostać usunięty z drogi, a koszt usunięcia pokryje jego właściciel jeżeli: 

Pojazd może być unieruchomiony blokadą kół przez policję lub straż miejską kiedy nie utrudnia ruchu i nie powoduje niebezpieczeństwa, ale jest pozostawiony w nieodpowiednim miejscu.