Pojazdy uprzywilejowane

Pojazd uprzywilejowany wyróżnia się na drodze:

Pojazdami  uprzywilejowanymi są również wszystkie pojazdy, które jadą w kolumnie, na której początku i końcu jadą pojazdy uprzywilejowane (które dodatkowo wysyłają czerwone, błyskowe sygnały świetlne).

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego może, jeżeli zachowa szczególną ostrożność, nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych w razie, gdy:

Pozostali uczestnicy ruchu powinni ułatwiać pojazdom uprzywilejowanym przejazd – zjeżdżając im z drogi czy zatrzymując się na poboczu.