Włączenie silnika

Prawidłowe uruchomienie silnika polega na:

Nie wolno uruchamiac silnika w zamkniętych pomieszczeniach. Jest to niebezpieczne gdyż silnik  wydziela dwutlenek węgla i inne gazy toksyczne, a wchłania tlen.