Przewożenie ładunków

Wszelkie ładunki powinno się przewozić tak, żeby:

Umieszczając ładunek na pojeździe powinno się go zabezpieczyć przed zmianą położenia, a także wywołaniem dużego hałasu.

Umieszczony w pojeździe ładunek, który wystaje z tyłu na odległość przekraczającą 0,5 m powinien zostać oznaczony: pasami białymi i czerwonymi  ( powierzchnia pasów powinna wynosić minimum 1 m2 ). W okresie niedostatecznej widoczności dodatkowo trzeba oznaczyć ładunek czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym.

Przy przewozach drewna dopuszcza się oznakowanie ładunku chorągiewką lub tarczą koloru pomarańczowego.

Ładunek przewożony samochodem osobowym lub za pomocą przyczepy ciągniętej przez auto osobowe, który wystaje na odległość większą niż 0,5 m może być oznaczony czerwoną chorągiewką o wymiarach min. 50cm na 50 cm, a umieszczoną na wystającej krawędzi ładunku.

Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.